VEIJUS

FÖRLAG

 

Besök vår Facebook-sida för recensioner och omdömen gällande boken.

 

EN NY FYSIKTEORI

 

 

 

Vi lever på en paradisisk jord, men människan har inte intelligens nog till att förstå det. Medvetet håller människan på att förgöra förutsättningarna för liv på jorden. Det drabbar

inte bara människan själv, utan det drabbar också alla andra oskyldiga organismer. Vi medverkar alla till denna undergång genom vårt tillåtande av kortsiktigt agerande från exploa-

törer och manipulatörer. Jorden har kommit att bli betraktad enbart utifrån maktbegär och ekonomiska vinstintressen.

 

Naturvetenskapen är de maktlystnas och profitörers förlängda arm och tjänande hand.

 

Genom kunskap om naturens villkor, för liv på jorden, får vi möjlighet att själv kunna välja hur vi vill förhålla oss till människans agerande. "NATUREN BERÄTTAR SANNINGEN" presenterar en teori för hur allting i naturen är uppbyggt, samt redogör för den lag, " Lagen om energins flöde" som innefattar de villkor som gäller för att liv på jorden ska kunna uppstå och bestå.

 

 

 

NATUREN BERÄTTAR SANNINGEN

"Lagen om energins flöde"

FRÅGOR & KONTAKT:

 

INFO@VEIJUSFORLAG.SE

 

Frågor gällande teorin kan ni mejla till:

FRAGA@VEIJUSFORLAG.SE

VEIJUS

FÖRLAG

 

Postadress:

 

Optand 145

831 92 Östersund

 

 

Telefon: 070 574 19 53

 

 

 

Org nr: 530125-8223

 

Innehar F-skatt

 

Bankgiro: 5112-6845

 

Copyright ©️ Veijus Förlag 2018